KNOWHOW over bedrijfswagens, bij KeyCar!

Toch maar VU van 17% bij baanjob met tankkaart? WAAROVER GAAT HET Als u naast een firmawagen ook nog een tankkaart toekent aan uw werknemer, bedragen de zgn. verworpen uitgaven (VU) op het VAA in principe 40% i.p.v. 17% bij uw vennootschap. In welke situaties kan het,...