Plug-inhybride nog interessant?

Plug-inhybride nog interessant? Niet alle plug-inhybrides die deels op elektriciteit en deels op klassieke brandstof rijden en die u in 2018 least, zullen vanaf 2020 een minder gunstig fiscaal regime krijgen. Hoe weet u welke plug-inhybride nog fiscaal interessant...