VENNOOTSCHAP – AUTO (copyright Indicator)

Zorg dat uw bvba nog in 2017 uw hybrideauto bestelt!

Door het zomerakkoord worden de aftrekregels voor auto’s in vennootschap strenger, maar wel pas vanaf 01.01.2020. Rijdt u echter graag met een hybrideauto, dan koopt u die soms toch nog beter vóór 31.12.2017! Hoezo?

Strengere aftrekregels op komst?

De regels momenteel. Alle autokosten, andere dan brandstofkosten, zijn nu fiscaal aftrekbaar in functie van de CO2 -categorie waarin de auto valt. De categorie wordt bepaald in functie van de gebruikte brandstof en de CO2 -uitstoot, met een minimum van 50% en een maximum van 120% voor elektrische auto’s. De brandstofkosten zijn steeds voor 75% aftrekbaar.

Nieuwe aftrekformule vanaf 01.01.2020. Als alles wet wordt zoals het nu is, dan wordt het aftrekbaar percentage vanaf 2020 bepaald volgens de formule: 120% – (0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2 per km). Die coëfficiënt is 1 voor dieselauto’s en dieselhybrides, 0,95 voor benzine-auto’s, benzinehybriden en elektrische auto’s en 0,90 voor auto’s op aardgas met minder dan 12 fiscale pk.

Concreet. U rijdt rond in een dieselauto van uw bvba met een CO2 -uitstoot van 104 g/km. In 2017, 2018 en 2019 zijn de autokosten dan fiscaal nog voor 90% aftrekbaar. De autokosten van diezelfde auto zijn dan vanaf 2020 nog maar voor 68% aftrekbaar, nl. 120% – (0,5% x 1 x 104 g/km).

Tip. Voor auto’s met een uitstoot van minder dan 200 g/km kan het aftrekpercentage nooit lager zijn dan 50% en nooit hoger dan 100%, lees: de aftrek van 120% voor elektrische auto’s wordt vanaf 2020 afgeschaft.

Let op 1! Voor auto’s met een uitstoot van 200 g/km of meer is de aftrek dan nog maximaal 40%.

Let op 2! Ook de brandstofkosten zullen vanaf 2020 maar aftrekbaar zijn in functie van de nieuwe formule en dus niet meer aan het vast tarief van 75%.

Iets speciaals voor een hybrideauto?

Ja, maar enkel voor ‘fake’ hybrideauto’s. Dat zijn zgn. plug-inhybrides, die maar een kleine afstand op batterij kunnen rijden. Doordat in theorie de CO2 -uitstoot van dergelijke auto’s heel laag ligt, genieten ze een hoge fiscale aftrekbaarheid (90% of 100%) in de vennootschapsbelasting en is het voordeel gratis auto ook beperkt.

Hoe worden die aangepakt? Heeft de auto een batterij waarvan de energiecapaciteit kleiner is dan 0,6 kWh per 100 kg autogewicht, dan zal de CO2 -uitstoot waarmee u voor de fiscale aftrekbaarheid rekening moet houden dezelfde zijn als die van de niet-hybrideversie! Bestaat er geen niet-hybrideversie, dan geldt de CO2 -uitstoot van de hybrideversie x 2,5.

Let op! Die strengere aanpak werkt ook door in de bepaling van het voordeel ‘gratis auto’ dat daardoor ook veel hoger zal worden.

Waarom zo’n auto dan nog dit jaar bestellen? Omdat er een belangrijke uitzondering voorzien is! De fake hybrideauto’s, zoals een BMWX5 40e of een Porsche Cayenne S E-Hybrid, die besteld zijn vóór 01.01.2018, blijven onder de huidige (voordeligere) regeling vallen, zelfs na 01.01.2020!

Tip. De auto effectief in uw bezit hebben is niet nodig. Een uiterlijk op 31.12.2017 ondertekende bestelbon of gesloten leasingcontract volstaat.

Ook ‘gewone’ auto nog dit jaar kopen? Daar valt ook iets voor te zeggen, zij het om een andere reden. Koopt uw bvba nog in 2017 een auto die nog geleverd wordt in 2017 en ze over vijf jaar afschrijft, dan vallen er nl. maar twee jaren (2021 en 2022) onder de strengere aftrekbeperkingen. Koopt ze de auto pas in 2018, dan zijn dat er drie.

De aftrekbaarheid wordt vanaf 01.01.2020 bepaald volgens een formule die meer rekening houdt met de effectieve CO2 -uitstoot van de auto. Ook zgn. fake hybrideauto’s zouden vanaf dan hun huidig fiscaal voordelig aftrekregime en beperkt voordeel gratis auto verliezen, tenzij u er nog een bestelt vóór 01.01.2018.